Οικονομικές τιμές ελαιοχρωματισμών
Ελαιοχρωματιμοί κτιρίων παντός τύπου
Εξαιρετικό αποτέλεσμα ελαιοχρωματισμών
Ελαιοχρωματιστής PaintHome
Διευθ.: Ελ. Βενιζέλου 24 & Πιττακού, Νέα Ιωνία

Εργολάβος Οικοδομών:

Ηλίας Ζίου
Τηλ.: 6946 897944
Ελαιοχρωματισμοί με τα καλύτερα υλικά

Paint Home | Προσφορά ελαιοχρωματισμού ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ κτιρίου

α) Εσωτερικά

Τρίψιμο τοίχων (1 χέρι)
Σπατουλάρισμα με παρετίνα ή λαδερό 2 χέρια
Στοκάρισμα και τρίψιμο με φακό
1 χέρι αστάρι πρώτη ύλη
1 χέρι πλαστικό ΒΙΒΕΧΡΩΜ - ΝΕΟΠΑΛ
1 χέρι ψήλο στόκο σέρτκο
Τελευταίο χέρι πλαστικό ΒΙΒΕΧΡΩΜ - ΝΕΟΠΑΛ

β) Εξωτερικά

Τρίψιμο τοίχων (1 χέρι)
Στοκάρισμα όπου χρειάζεται
Τρίψιμο μετά από στοκάρισμα
1 χέρι αστάρι Βιβεντούρ
1 χέρι ελαστίκ μονωτικό χρώμα ΒΙΒΕΧΡΩΜ
1 χέρι ψιλοστοκάρισμα με ακρυλικό στόκο
Τελευταίο χέρι ελαστίκ ΒΙΒΕΧΡΩΜ – ΝΕΟΠΑΛ

γ) Μπετά

Τρίψιμο με τροχό
Σπατουλάρισμα με ακρυλικό στόκο (παρετίνα) 3 χέρια
Τρίψιμο μετά από στοκάρισμα
1 χέρι ελαστίκ μονωτικό χρώμα ΒΙΒΕΧΡΩΜ
1 χέρι ψιλοστοκάρισμα με ακρυλικό στόκο
Τελευταίο χέρι ελαστίκ ΒΙΒΕΧΡΩΜ - ΝΕΟΠΑΛ

Σε όλα τα μπαλκόνια - μπετά θα τοποθετηθούν σκαλωσιές

Σας ενδιαφέρουν...
Ελαιοχρωματισμός Νέου Κτιρίου
Ελαιοχρωματισμός Φρεσκαρίσματος Κτιρίου
Ελαιοχρωματισμοί σπιτιών